Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 97A P. Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 4441
Trang web baotangmythuattphcm.com.vn
Vị trí chính xác 10.769.933.199.999.900, 10.669.911.549.999.900


Địa chỉ Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

97A P. Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công viên APEC-Phố Xanh Design, Bình Hiên