Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 0268
Trang web baotanglichsutphcm.com.vn
Vị trí chính xác 10.787.984, 1.067.047.376


Địa chỉ Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[08:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công viên Đá Nhật - RinRin Park