Bảo hộ lao động Thủ Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 112 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 5469
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.529.581, 10.675.221.789.999.900


Địa chỉ Bảo hộ lao động Thủ Đức ở đâu?

112 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo hộ lao động Thủ Đức như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Điện máy XANH Lạc Tấn