Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Bà Rịa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7 Trường Chinh, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3732 347
Trang web
Vị trí chính xác 10.487.840.499.999.900, 1.071.765.295


Địa chỉ Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Bà Rịa ở đâu?

7 Trường Chinh, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Bà Rịa như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-11:00], Thứ Sáu:[07:30-11:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:00], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bảo Hiểm Xã Hội Q.10