Bảo Hiểm Xã Hội Quận 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3850 0750
Trang web bhxhtphcm.gov.vn
Vị trí chính xác 107.415.719, 1.066.660.058


Địa chỉ Bảo Hiểm Xã Hội Quận 8 ở đâu?

9 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo Hiểm Xã Hội Quận 8 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Địa chỉ email của Bảo Hiểm Xã Hội Quận 8 là gì?

bhxh@hochiminh.vss.gov.vn, duongdaynong@bhxhtphcm.gov.vn, bhxh@vss.gov.vn, congthongtindientu@vss.gov.vn, lienhe@vss.gov.vn, quan3@hochiminh.vss.gov.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Trảng Bom