Báo Ấp Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 289 Tết Mậu Thân, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3873 119
Trang web baoapbac.vn
Vị trí chính xác 103.623.541, 1.063.603.723


Địa chỉ Báo Ấp Bắc ở đâu?

289 Tết Mậu Thân, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Báo Ấp Bắc như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tòa soạn Báo Khăn Quàng Đỏ - Rùa Vàng - Mực Tím - Nhi Đồng TP.HCM