Bánh Tuyết Thiên Sứ Biên Hòa – TPHCM, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6/C4 Đ. Nguyễn Ái Quốc, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 097 613 19 53
Trang web goo.gl
Vị trí chính xác 109.563.457, 1.068.200.873


Địa chỉ Bánh Tuyết Thiên Sứ Biên Hòa - TPHCM ở đâu?

6/C4 Đ. Nguyễn Ái Quốc, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Tuyết Thiên Sứ Biên Hòa - TPHCM như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-09:30], Thứ Năm:[08:30-09:30], Thứ Sáu:[08:30-09:30], Thứ Bảy:[08:30-09:30], Chủ Nhật:[08:30-09:30], Thứ Hai:[08:30-09:30], Thứ Ba:[08:30-09:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh pía Tân Huê Viên, Lái Thiêu