Bánh Pía Sóc Trăng – Hải Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 106 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 028 3980 8777
Trang web banhpia.net
Vị trí chính xác 164.960.626, 10.757.672.009.999.900


Địa chỉ Bánh Pía Sóc Trăng - Hải Sơn ở đâu?

106 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Pía Sóc Trăng - Hải Sơn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh mì Tiến Thành, Bình Thuận