Bánh Mì Xíu Mại Ri 79, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 091 909 23 09
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.518.863, 1.084.390.248


Địa chỉ Bánh Mì Xíu Mại Ri 79 ở đâu?

1 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mì Xíu Mại Ri 79 như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Nem Nướng Loan Anh Phát, Di Linh