Bánh Khọt Bà Hai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 730 38 36
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 103.441.616, 1.070.814.686


Địa chỉ Bánh Khọt Bà Hai ở đâu?

42 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Khọt Bà Hai như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-13:00], Thứ Năm:[06:00-13:00], Thứ Sáu:[06:00-13:00], Thứ Bảy:[06:00-15:00], Chủ Nhật:[06:00-15:00], Thứ Hai:[06:00-13:00], Thứ Ba:[06:00-13:00]

Địa chỉ email của Bánh Khọt Bà Hai là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Chưng Hố Nai, Hố Nai