Bánh kem Ngọc Mai, 4JH4+3G2, N1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4JH4+3G2, N1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3556 582
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 111.276.341, 10.660.628.039.999.900


Địa chỉ Bánh kem Ngọc Mai ở đâu?

4JH4+3G2, N1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem Ngọc Mai như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Mạng xã hội của Bánh kem Ngọc Mai là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Banhkem.Ngocmai/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh kem Phẩm