Banh kem ChipChip

Thông tin chi tiết

Địa chỉ C685+255, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 092 841 17 34
Trang web
Vị trí chính xác 10.415.009.699.999.900, 10.720.799.079.999.900


Địa chỉ Banh kem ChipChip ở đâu?

C685+255, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Banh kem ChipChip như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Pía Sóc Trăng - Hải Sơn, Hòa Thuận Đông