Bánh Ít Tôm Thu Khôi, Hòa Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ k448 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3617 284
Trang web
Vị trí chính xác 160.502.169, 10.821.483.529.999.900


Địa chỉ Bánh Ít Tôm Thu Khôi ở đâu?

k448 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Ít Tôm Thu Khôi như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Kem Như Bình Bánh Bông Lan - Bánh Ngọt, Phước Đông