Bánh Hỏi Long Điền Bà Rịa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 411 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 887 97 11
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 104.846.776, 10.721.683.999.999.900


Địa chỉ Bánh Hỏi Long Điền Bà Rịa ở đâu?

411 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Hỏi Long Điền Bà Rịa như thế nào?

Thứ Năm:[15:00-19:00], Thứ Sáu:[15:00-19:00], Thứ Bảy:[15:00-19:00], Chủ Nhật:[15:00-19:00], Thứ Hai:[15:00-19:00], Thứ Ba:[15:00-19:00], Thứ Tư:[15:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ao cá luật sư Thi, 74J7+7J8, Unnamed Road