Bánh cuốn Quảng Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0388 852 881
Trang web
Vị trí chính xác 107.601.237, 106.649.485


Địa chỉ Bánh cuốn Quảng Đông ở đâu?

26 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh cuốn Quảng Đông như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-15:00], Thứ Sáu:[06:00-15:00], Thứ Bảy:[06:00-15:00], Chủ Nhật:[06:00-15:00], Thứ Hai:[06:00-15:00], Thứ Ba:[06:00-15:00], Thứ Tư:[06:00-15:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xù - Chuyên Ăn Vặt Đà Lạt, Phường 2