Bánh Canh Thọ Bình, Xuân Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ W8VR+XM5, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3731 833
Trang web
Vị trí chính xác 10.944.892, 1.073.417.451


Địa chỉ Bánh Canh Thọ Bình ở đâu?

W8VR+XM5, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Canh Thọ Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[14:00-17:00], Chủ Nhật:[14:00-17:00], Thứ Hai:[14:00-17:00], Thứ Ba:[14:00-17:00], Thứ Tư:[14:00-17:00], Thứ Năm:[14:00-17:00], Thứ Sáu:[14:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Gà Nướng Cây Bàng