BÁNH CANH LONG HƯƠNG THÚY

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 667 Quốc lộ 51A, Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 321 39 79
Trang web
Vị trí chính xác 10.500.142, 10.715.702.669.999.900


Địa chỉ BÁNH CANH LONG HƯƠNG THÚY ở đâu?

667 Quốc lộ 51A, Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của BÁNH CANH LONG HƯƠNG THÚY như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bình Dương, Hiệp Thành