Bánh Canh Dì Mơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27/6 Tổ 6, ấp Thạnh Sơn 4, Bà Rịa Vũng Tàu, Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 231 36 59
Trang web
Vị trí chính xác 105.714.282, 107.387.546


Địa chỉ Bánh Canh Dì Mơ ở đâu?

27/6 Tổ 6, ấp Thạnh Sơn 4, Bà Rịa Vũng Tàu, Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Canh Dì Mơ như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-12:00], Thứ Năm:[05:00-12:00], Thứ Sáu:[05:00-12:00], Thứ Bảy:[05:00-12:00], Chủ Nhật:[05:00-12:00], Thứ Hai:[05:00-12:00], Thứ Ba:[05:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sua Teen, Phú Cường