Bàn Thờ Thần Tài Đà Nẵng, Hoà Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 261 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 285 42 34
Trang web banthothantaidanang.com
Vị trí chính xác 160.181.391, 10.823.105.849.999.900


Địa chỉ Bàn Thờ Thần Tài Đà Nẵng ở đâu?

261 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bàn Thờ Thần Tài Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-19:30], Chủ Nhật:[08:30-19:30], Thứ Hai:[08:30-19:30], Thứ Ba:[08:30-19:30], Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30], Thứ Sáu:[08:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Minh Thùy