Bãi xe Tuấn Hiền, Phú Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đội 1 Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 567 57 36
Trang web
Vị trí chính xác 212.100.346, 1.057.924.249


Địa chỉ Bãi xe Tuấn Hiền ở đâu?

Đội 1 Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bãi xe Tuấn Hiền như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bãi xe Đông Bắc Hải, KCN Đình Vũ