Bach Dang Hoi An Hotel, Phường Cẩm Phổ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Nguyễn Tất Thành, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 096 295 28 53
Trang web bachdanghotel.blogspot.com
Vị trí chính xác 158.866.559, 1.083.259.113


Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Nam Sơn, An Lư