Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phượng, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 004, 8 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3827 275
Trang web
Vị trí chính xác 113.078.415, 1.061.074.222


Địa chỉ Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phượng ở đâu?

004, 8 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Mạng xã hội của Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phượng là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/hungvuonghospital/posts/gi%25E1%25BB%259D-l%25C3%25A0m-vi%25E1%25BB%2587c-c%25C3%25A1c-khoa-kh%25C3%25A1m-ngo%25E1%25BA%25A1i-tr%25C3%25BA-072020-nh%25E1%25BA%25B1m-t%25E1%25BA%25A1o-s%25E1%25BB%25B1-thu%25E1%25BA%25ADn-ti%25E1%25BB%2587n-cho-qu%25C3%25BD-kh%25C3%25A1ch/1008140399603047/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám sản phụ khoa BsTuấn BV 512 - Tân Định - Bến Cát - Bình Dương ĐT 0987 380 401, Tân Định