Ba Quy, Thạch Thang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 113 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3824 336
Trang web
Vị trí chính xác 16.074.853, 10.821.980.599.999.900


Địa chỉ Ba Quy ở đâu?

113 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ba Quy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TexGrill Buffet Restaurant