Áo Dài Nắng – Đà Nẵng, Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 55000, Việt Nam
Số điện thoại 094 689 73 66
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.648.946, 1.082.231.101


Địa chỉ Áo Dài Nắng - Đà Nẵng ở đâu?

19 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 55000, Việt Nam

Giờ làm việc của Áo Dài Nắng - Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-00:30], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-00:30], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hằng Store, Lộc Sơn