Ăn vặt Simba | Ăn Vặt Ngon Biên Hoà, Tân Biên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 202 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0768 709 429
Trang web
Vị trí chính xác 109.722.066, 1.068.891.486


Địa chỉ Ăn vặt Simba | Ăn Vặt Ngon Biên Hoà ở đâu?

202 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Ăn vặt Simba | Ăn Vặt Ngon Biên Hoà như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bờ sông Sen