Ăn vặt Khánh Nhi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường 3/2, Thị trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0383 737 789
Trang web
Vị trí chính xác 108.920.952, 1.057.838.532


Địa chỉ Ăn vặt Khánh Nhi ở đâu?

Đường 3/2, Thị trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Ăn vặt Khánh Nhi như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh canh Cua rời Hương