Ăn Vặt 24h

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4F2 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 767 66 50
Trang web
Vị trí chính xác 10.375.111.799.999.900, 1.054.322.871


Địa chỉ Ăn Vặt 24h ở đâu?

4F2 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Ăn Vặt 24h như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trái cây dĩa Tươi