An Hai Hair Salon

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3858 865
Trang web
Vị trí chính xác 208.422.175, 1.066.672.639


Địa chỉ An Hai Hair Salon ở đâu?

21 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của An Hai Hair Salon như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phan Barbershop