An Gia Investment, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 3366
Trang web angia.com.vn
Vị trí chính xác 107.756.083, 1.066.882.107


Địa chỉ An Gia Investment ở đâu?

30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của An Gia Investment như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Căn hộ The Penta