Ẩm Thực Sinh Thái Tây Gà ( Gà Đất Sét), 1214/48 Lê Chí Dân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1214/48 Lê Chí Dân, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 411 32 20
Trang web amthucsinhthaitayga.com
Vị trí chính xác 110.027.749, 1.066.226.339


Địa chỉ Ẩm Thực Sinh Thái Tây Gà ( Gà Đất Sét) ở đâu?

1214/48 Lê Chí Dân, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm Thực Sinh Thái Tây Gà ( Gà Đất Sét) như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vịt Ông Sần ( Rượu Vịt ), Quang Trung