Ẩm thực Sen Vàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 156 Huỳnh Hữu Thống, Phường 7, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 867 87 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 105.283.842, 10.641.021.719.999.900


Địa chỉ Ẩm thực Sen Vàng ở đâu?

156 Huỳnh Hữu Thống, Phường 7, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm thực Sen Vàng như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cardinal Bistro_Wedding-Dalat, Phường 9