Alibaba Buffet Nướng, Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 130 Nguyễn Tri Phương, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 097 613 86 19
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.609.626, 1.082.047.731


Địa chỉ Alibaba Buffet Nướng ở đâu?

130 Nguyễn Tri Phương, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Alibaba Buffet Nướng như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Phò Trạch