ABCSport Đà Nẵng(Ghế Massage, Máy Chạy Bộ), Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 49 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6553 111
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.372.137, 1.082.215.805


Địa chỉ ABCSport Đà Nẵng(Ghế Massage, Máy Chạy Bộ) ở đâu?

49 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của ABCSport Đà Nẵng(Ghế Massage, Máy Chạy Bộ) như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CLB Võ thuật Tổng hợp MMA TABD CLUB CS1, Lái Thiêu