A New Day Korean Hair Salon

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Đường 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 133 46 65
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.055.533, 1.067.462.542


Địa chỉ A New Day Korean Hair Salon ở đâu?

5 Đường 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của A New Day Korean Hair Salon như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-19:30], Thứ Năm:[09:00-19:30], Thứ Sáu:[09:00-19:30], Thứ Bảy:[09:00-19:30], Chủ Nhật:[09:00-19:30], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[09:00-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Hớt Tóc Nam, Tân Tạo